فعال سازی رجیستری گوشی

رجستری کردن موبایل

طرح رجیستری کردن کوشی موبایل که از اواخر مهر ماه سال 1396 در کشورمان شروع اجرا شد بصورت یک قاعده و قانون کلی تبدیل شد. اما اصلا رجیستری گوشی چیست؟! همانطور که می دانید در طی سال های اخیر میزان قاچاق و ورود غیر قانونی گوشی های مختلف به داخل کشور بسیار زیاد بوده که هیچ نوع گارانتی و ضمانتی پشت آنها نبود و با وجود هزینه میلیونی، اگر کوچکترین مشکل رخ میداد، شخص خریدار باید می پرداخت.

با وجود طرح رجیستری یک طرح هدفمند و قانونمند که در مقابل قاچاق موبایل و واردات غیر قانونی گوشی ایستاده است و با وجود این طرح دیگر گوشی های غیرقانون هیچ اعتباری ندارد به واسطه این طرح هیچ گاه گوشی های غیر قانونی فعال نمی شوند و تنها گوشی هایی که بصورت مجاز وارد شده اند، قابل ثبت و فروش خواهند بود.

برای رجیستری کردن موبایل